Proeftuin programmeren
Categorie Digitale Geletterdheid
Groep groep 1, groep 2, groep 3
Tags Digitale geletterdheid
Prijzen
  • Per groep € 50,00
  • Combinatieuren (Ermelo en Nunspeet) prijs per combinatieuur
  • dBos school prijs per dbos uur
Terug

Proeftuin programmeren

Verzorgd door de Leesmediacoach

De proeftuin is een compleet lespakket met programmeerbare robots. Het stimuleert kleine kinderen om tijdens het spelen te experimenteren en helpt ze met probleemoplossend en kritisch te denken, plannen en ordenen.

Proeftuin programmeren is een activiteit voor groep 1 t/m 3 en is onderdeel van ons aanbod Digitale Geletterdheid voor het primair onderwijs. De leerlingen nemen om de beurt deel aan de onderdelen programmeren met Co de Rups, levend programmeren met Let’s go Code en Bee Bot.

kleuters-en-peuters-programmeren-met-co-de-rups4.jpg-1200x1200.jpg

Duur workshop:
ca 60 minuten per groep

Voorbereiding en opruimen:
30 minuten

Kosten:
Voor deze workshop brengen we 1,5 combinatie- of dBos uren in rekening.

Leerdoelen:
• Hebben kinderen met minimaal twee verschillende programmeerhulpmiddelen gespeeld.
• Hebben de kinderen gezien hoe je met programmeren moet vooruitdenken.
• Kunnen de kinderen meerdere stappen benoemen die je nodig hebt om een einddoel te bereiken.

Dag Datum Tijd
- in overleg
1 januari 2023 - 31 december 2024
in overleg in overleg