Cursus open boek
Categorie Voor professionals
Tags Leerkrachten primair onderwijs Leesbevordering
Prijzen
  • Per persoon gratis
Terug

Cursus open boek

De cursus Open Boek leidt leerkrachten op tot leescoördinator. Een goed functionerende schoolbibliotheek, met zowel fictie als non-fictie, is de spil waar het leesonderwijs om draait. Een duidelijke structuur in het leesonderwijs, aangebracht en onderhouden door een leescoördinator is daarbij van ongekend belang.

De cursus Open Boek heeft als doel om leerkrachten te scholen om de taak van leescoördinator op de eigen school vorm te geven. Als op iedere school twee leerkrachten deze taak toebedeeld krijgen werkt dat het meest efficiënt. De taak van een leescoördinator is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen vanuit het perspectief van de leesbevordering, leesbeleving en leesinteresse.

Inhoud:

  • 4 studiebijeenkomsten, afgewisseld met huiswerkopdrachten
  • 1 afsluitende bijeenkomst.
  • Slotopdracht : het opstellen van een plan voor het op een hoger niveau brengen van leesbevordering op de eigen school. Deze opdracht is een eis voor het officiële certificaat 'Leescoördinator'.

Binnen het "Bibliotheek op School" programma is Cursus open boek verplicht.

Gecertificeerde leescoördinatoren participeren in een leesbevorderingsnetwerk van leescoördinatoren uit de regio. Het netwerk komt onder begeleiding van de bibliotheek twee keer per jaar bijeen voor uitwisseling van ervaringen en het actualiseren van kennis

Uitvoering:
• 3 uur, per studiebijeenkomst
• Circa 40 uur totale studiebelasting

Dag Datum Tijd
- in overleg
25 jan. 2021 - 17 jul. 2021
in overleg In de bibliotheek Reserveren