Schoolbibliotheek: collectieadvies
Categorie Leesbevordering
Groep 0-4 jaar, groep 1, groep 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8
Prijzen
  • Per groep € 50,00
Terug

Schoolbibliotheek: collectieadvies

Verzorgd door de Leesmediacoach

De schoolbibliotheek is één van de belangrijke instrumenten voor leesbevordering op school: het is de plek waar leesbeleving en leesinteresse geïnitieerd en gestimuleerd worden. Zonder een goede boekencollectie ontbreekt de stimulans om te gaan lezen.

De manier waarop de boeken staan opgesteld motiveert het leesplezier. De Bibliotheek is er voorstander van om de collectie zoveel mogelijk frontaal te presenteren. Hierdoor zijn de voorkanten zichtbaar en niet slechts de ruggen.

De boeken in de schoolbibliotheek moeten passen bij de leerlingen van de school.

• Welke kinderen houden niet van lezen en welke wel?
• Als ze wel van lezen houden, lezen ze dan meer informatieboeken (non-fictie) of meer verhalende boeken (fictie)?
• Welke fictielezers lezen overwegend recreatieve boeken?
• Wie lezen vooral kinderjuryboeken en wie griffelboeken?

Onze leesconsulent adviseert en ondersteunt jouw school bij het maken van een collectieplan en bij de opbouw van een actuele en inspirerende collectie boeken in de school.

Doelgroepen:
leerkrachten primair onderwijs

Dag Datum Tijd
- in overleg
1 januari 2023 - 31 december 2024
in overleg in overleg